Wtorek, 11 sierpnia 2020. Imieniny Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Zmiany zasad rekrutacji do przedszkola

2015-03-20 09:00:00 (ost. akt: 2015-03-18 09:10:24)

Autor zdjęcia: J. P.

Wraz z końcem marca upływa termin składania wniosków przez rodziców, którzy chcą wysłać swoje dziecko do przedszkola. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty określa warunki pierwszeństwa przyjęcia dzieci do placówek przedszkolnych. Warunki dodatkowe, które muszą spełnić rodzice lub ich dzieci, mogą określić także samorządy.

Rekrutacja do przedszkoli rozpoczęła się na początku marca. Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci dołączyły do grona przedszkolaków, mają jednak tylko miesiąc na to, aby złożyć odpowiednie dokumenty. O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego decydować będzie liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Są one przyznawane za spełnienie odpowiednich kryteriów.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty. Jeżeli liczba kandydatów, spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy, będzie większa niż liczba wolnych miejsc w placówce, o przyjęciu zadecyduje siedem wytycznych, mających jednakową wartość punktową. Są to: wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku, gdy po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, lub w przypadku równorzędnych wyników, uzyskanych w pierwszym etapie, pod uwagę brane będą wytyczne, ustalone przez organ prowadzący. Musi on jednak, zgodnie z ustawą, uwzględnić w nich zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Organ prowadzący ustala także listę dokumentów, mających potwierdzić daną sytuację.
Kryteria rekrutacji do znajdujących się na terenie gminy Orzysz przedszkoli, wraz z liczbą punktów za ich spełnienie, zostały określone przez Radę Miejską w uchwale z dnia 28 stycznia. Najwięcej, bo aż 4 punkty, uzyskają rodzice, którzy pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym. 3 punkty uzyskają ci, których dziecko/dzieci uczęszczają już do przedszkola, w którym o miejsce stara się kandydat. Ponadto, jeżeli rodzice zadeklarują uczęszczanie do przedszkola kandydatów, będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat, zdobędą w postępowaniu dodatkowe 2 punkty. 1 punkt można otrzymać także w przypadku, gdy rodzeństwo kandydata uczęszcza do funkcjonujących w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka. Każde spełnione kryterium musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem lub oświadczeniem, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wnioski, wraz z załącznikami, należy złożyć do końca marca. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona do 18 kwietnia, a do końca kwietnia, do publicznej wiadomości zostanie podana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia przyjęcia rodzice mają prawo złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia, którego wydanie musi nastąpić w ciągu kolejnych 5 dni. Po otrzymaniu uzasadnienia rodzice mają kolejne 7 dni na złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięć komisji wraz z pisemnym uzasadnieniem swojego stanowiska. Na rozstrzygnięcie odwołania dyrektor ma kolejny tydzień.
Postępowanie uzupełniające zostanie rozstrzygnięte w dniach 2-5 czerwca. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 12 czerwca, a po tygodniu zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

J. P.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB