Poniedziałek, 23 lipca 2018. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

IV Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu

2015-02-05 15:00:35 (ost. akt: 2015-02-05 09:36:32)

Autor zdjęcia: UM Orzysz

Ustalenie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych – to główne tematy obrad IV sesji Rady Miejskiej w Orzyszu, która odbyła się w ostatnią środę stycznia (28.01).

Tradycyjnie sesję otworzył przewodniczący rady miejskiej Adam Myka, który przywitał radnych, wiceburmistrza Leszka Gryciuka oraz sołtysów. Burmistrz Zbigniew Włodkowski z powodu służbowego wyjazdu nie mógł uczestniczyć w zebraniu. Na sesji z piętnastu radnych obecnych było czternastu – wszystkie przyjęte tego dnia uchwały są prawomocne.

Żaden z radnych nie zgłosił interpretacji. W punkcie wnioski i zapytania głos zabrał sołtys Grąd Zygmunt Freitag, który chciał zwrócić uwagę radnych na konieczność wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie – Byłem świadkiem wypadku drogowego, w którym kierujący samochodem audi nie zapanował nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Powiadomiliśmy policję i pogotowie, odłączyliśmy akumulator, a w tym momencie przyjechały trzy jednostki straży pożarnej. Nie było żadnych wycieków paliwa z samochodu, droga nie była zablokowana, więc po co przyjechały aż trzy wozy strażackie? Każdy wyjazd z remizy generuje ogromne koszty, które tak naprawdę my ponosimy – wyjaśniał. Sołtys Osik Marianna Kołodziejczyk podziękowała pracownikom Zakładu Robót Publicznych za uporządkowanie poboczy dróg prowadzących do wsi, podkreślając, że liczy na to, iż reszta prac w niedługim czasie także zostanie dokończona. Sołtys Tuchlina Ewa Paciorek miała zastrzeżenia m.in. do częstotliwości wyjazdów odśnieżarek – Miałam w niedzielę (przyp. red. 25.01.) taką sytuację, że zadzwonił do mnie jeden z mieszkańców, że nie może wyjechać z domu. Nie mogłam się do nikogo dodzwonić - podkreślała. Sołtys pytała również o możliwość posypania śliskich dróg zwykłym piaskiem i wyraziła swoje wątpliwości odnośnie zorganizowania wolnego czasu dla dzieci z jej wsi i ewentualnego transportu na zajęcia w innych miejscowościach w gminie. Radny Krzysztof Grądzki ponowił swój wniosek o mapę miasta z zaznaczeniem, kto jest odpowiedzialny za odśnieżenie poszczególnych jego ulic. Sołtys Wężewa Henryk Wruczak kolejny raz zgłosił sprawę wycinki drzew koło boiska i placu zabaw dla dzieci.

Informację o pracach burmistrza między sesjami w zastępstwie Zbigniewa Włodkowskiego przedstawił wiceburmistrz Leszek Gruciuk. Burmistrz podjął 12 zarządzeń i odbył 20 spotkań m.in. ze Zgromadzeniem Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku, gdzie został Wiceprzewodniczącym Związku. Uczestniczył także w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Piszu z wicemarszałkiem Wiolettą Śląską-Zyśk w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na różnego rodzaju przedsięwzięcia w nowej perspektywie finansowania 2014-2020. Sprawozdanie z prac między sesjami za okres od 30 grudnia 2014 r. do 28 stycznia 2015 r. przedstawił również przewodniczący rady miejskiej Adam Myka. 6 stycznia uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym wspólnie przez sołectwa Wierzbiny i Rostki Skomackie, które odbyło się w świetlicy w Wierzbinach. W dniach 8-11 stycznia, wspólnie z Burmistrzem, złożył także wizytę w partnerskim mieście Kropp.

Na ostatniej sesji jednogłośnie uchwalono sześć uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła ustalenia dodatkowych kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzysz. Dodatkowe 10 punktów można zdobyć m.in. za pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gdy do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka. Wprowadzono dwóch nowych przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy w ramach „Orzyskiej Karty Dużej Rodziny”. Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Główne zmiany dotyczyły redukcji etatów członków komisji z ośmiu do pięciu oraz zmniejszenia diet z 10% na 5% najniższego wynagrodzenia. Radni przyjęli Strategię „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”, która jest szansą rozwoju naszego regionu w wielu dziedzinach gospodarczych, przy udziale środków zewnętrznych. Uchwałą Rady Miejskiej wskazany został także jej przedstawiciel do prac w zespole interdyscyplinarnym, którym będzie radny Łukasz Nikołajuk oraz przedstawiciel do Stowarzyszenia „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”, w osobie Urszuli Myki.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie planu pracy komisji stałych i rady. Przewodniczący Adam Myka przedstawił stanowisko rady w sprawie projektu „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”, w którym pominięto prace na drodze krajowej nr 16 na odcinku przebiegającym m.in. przez gminę Orzysz – Wzywamy Ministerstwo do modernizacji drogi nr 16 w całym przebiegu. Jest to główna droga tranzytowa przebiegająca przez naszą gminę. Pominięcie drogi krajowej nr 16 pogłębi wykluczenie komunikacyjne terenów gminy Orzysz – podkreślił.

Ostatnim punktem obrad były odpowiedzi na zapytania, których udzielił wiceburmistrz Leszek Gryciuk.

M.Ch.
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB