Wtorek, 11 sierpnia 2020. Imieniny Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Czy można wyciąć drzewo na własnej działce bez pytania o zgodę?

2014-11-17 15:01:53 (ost. akt: 2014-11-17 15:07:04)

Autor zdjęcia: 22lipca.pl

Zanim wytniemy drzewo bądź krzew rosnące na własnej działce, sprawdźmy, czy jego usunięcie jest zgodne z prawem. Czy można wyciąć każde drzewo i krzew bez zezwolenia? Jakie są opłaty za wycinkę drzew i krzewów? Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu?

Bez zezwolenia wolno wycinać na własnej działce tylko drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza dziesięciu lat, oraz zwykłe owocowe (pod warunkiem że nie rosną na terenie objętym ochroną przyrodniczą albo konserwatora zabytków). Na wycięcie wszystkich pozostałych drzew i krzewów trzeba uzyskać w gminie zezwolenie, nawet gdy roślina choruje albo wręcz uschła. Za wydanie zezwolenia płaci się tylko wtedy, gdy wycięcie ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (na przykład drzewo koliduje z budową sklepu lub biura). Opłaty można uniknąć, zobowiązując się do przesadzenia drzewa albo zastąpienia go innym. Warto to zrobić, bo opłaty mogą być wysokie, zwłaszcza w przypadku mniej pospolitych gatunków. 

Im drzewo jest starsze, tym opłata wyższa, bo nalicza się ją za każdy centymetr obwodu pnia. Jednak gdy drzewo trzeba usunąć, bo zagraża bezpieczeństwu albo usycha bez winy właściciela, nie nakłada się opłaty. W wypadku drzew rosnących na działce budowlanej, na której stoi lub ma stanąć dom jednorodzinny przeznaczony wyłącznie na cele mieszkalne, nie pobiera się opłat za zgodę na wycinkę. 

Trzeba jednak pamiętać, że za samowolne wycięcie roślin bez wymaganego zezwolenia wymierza się kary pieniężne. Są one bardzo wysokie, wynoszą aż trzykrotność opłaty za zezwolenie. Kara może być nałożona nie tylko na przedsiębiorcę, ale także na osobę nieprowadzącą żadnej działalności gospodarczej.

Opłaty za wycięcie drzew w 2014 r.
Niestety, zapowiadana ponad rok temu ustawa, która ma uprościć procedury wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów i obniżyć opłaty oraz kary za ich usunięcie, jest ciągle w fazie projektu (według założeń ustawy kary mają wynosić dwukrotność opłaty, a w pewnych sytuacjach tyle co opłata). Na razie stosuje się dotychczasowe zasady naliczania tych danin. W stosunku do zeszłego roku nieznacznie wzrosły. W 2014 r. stawka opłaty za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 249,79 zł. Opłatę za wycięcie drzewa ustala się – zgodnie z art. 85 ustawy o ochronie przyrody i obwieszczeniem ministra środowiska z 24 października 2013 r. – mnożąc obwód pnia na wysokości 130 cm przez stawkę za 1 cm właściwą dla danego gatunku (pogrupowano je w czterech kategoriach) oraz tak zwany współczynnik różnicujący stawki w zależności od obwodu pnia (wynosi on od 1 dla pnia o obwodzie do 25 cm do prawie 13 dla obwodu powyżej 7 m). W wypadku najcenniejszych drzew (jak jodła, magnolia, cis) za zezwolenie na wycięcie trzeba zapłacić – zależnie od grubości pnia – od 337,21 zł/cm do 4371,42 zł/cm. Opłaty dla drzew pospolitych (jak topola czy wierzba) mogą wynieść od 13,52 zł/cm do 175,22 zł/cm obwodu.

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa?
Składa się go w urzędzie gminy, w wydziale zajmującym się ochroną środowiska i adresuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (gdy działka leży na obszarze chronionym, zgodę wydaje dyrektor parku narodowego, regionalny dyrektor ochrony środowiska albo wojewódzki konserwator zabytków).
We wniosku podajemy:
dane właściciela nieruchomości;
tytuł prawny do nieruchomości (numer księgi wieczystej lub aktu notarialnego) i jej przeznaczenie;
nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia;
obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnię zajmowaną przez krzew;
przyczynę i termin planowanej wycinki;
rysunek lub mapę z zaznaczeniem usytuowania drzewa lub krzewu w stosunku do granic działki i obiektów budowlanych na niej położonych.

Ani za wniosek, ani za zezwolenie nie wnosi się opłaty skarbowej. Przed wydaniem decyzji w sprawie wycinki pracownik urzędu dokona oględzin drzewa w obecności właściciela. W decyzji – nawet pozytywnej dla wnioskodawcy – może być nałożony na niego obowiązek przesadzenia roślin we wskazane miejsce bądź zastąpienie ich innymi. Poza tym zostanie w niej określony termin, w którym można usunąć drzewo czy krzew (na przykład po 15 października i przed 1 marca, ze względu na ochronę miejsc lęgowych ptaków). Od decyzji odmownej można się odwołać w ciągu 14 dni (od jej doręczenia) do samorządowego kolegium odwoławczego.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB