Poniedziałek, 19 października 2020. Imieniny Michaliny, Michała, Piotra

50 Sesja Rady Miejskiej

2014-09-06 11:00:00 (ost. akt: 2014-09-04 16:04:24)

Autor zdjęcia: M.K.

20 sierpnia odbyła się pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Orzyszu. Zebranych przywitał przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu Wiesław Wasilewski. Na sesję przybyło 15 radnych, Burmistrz Orzysza Tomasz Sulima, Sekretarz Monika Łępicka-Gij, sołtysi okolicznych wiosek oraz mieszkańcy naszej gminy.

W punkcie wnioski i zapytania sołtys wsi Gaudynki przypomniał o swojej prośbie zamontowania lamp we wsi. Radna Dorota Sienkiewicz przedstawiła trzy sprawy. Jedną z nich był chodnik na ulicy Wyzwolenia – mieszkańcy pytają czy będą kontynuowane prace na drodze prowadzącej na cmentarz. Kolejna sprawa też poruszana już wielokrotnie to sprawa śmietników na cmentarzach.(…) nie dopuszczalne jest, aby przy cmentarz były trzy pojemniki 240 l, do tej pory były to pojemniki o pojemności 1200 l i pracownicy nie są zobowiązani zbierać tego, co leży przy pojemnikach. (…) Trzecia kwestia to słowa podziękowania za remont elewacji budynku ABK. Kolejny głos zabrał Pan Radny Grądzki, który zwrócił uwagę na masę śmieci pod byłym wysypiskiem śmieci. Może należałyby zlikwidować tabliczki z nazwą i trasą dojazdu do śmietniska. Pani sołtys Szwejkówka Magdalena Szymańska przypomniała o zabezpieczeniu studzienki. Radna Halina Mikucka prosiła burmistrza o podjęcie działań mających zapobiec degradacji przy ul. Wojska Polskiego, (…) ubywa przęseł ogrodzenia często młodzież gra w piłkę i to ogrodzenie stanowiło zabezpieczenie żeby piłka nie wypadała na jezdnie. Sołtys wsi Klusy Kazimierz Nazarkiewicz zwrócił uwagę na brak zdecydowania w podejmowanych uchwałach przez radnych. Pani sołtys Kazimiera Borchet upomniała się o remont świetlicy wiejskiej w Górze oraz zagospodarowanie plaży nad jeziorem Tyrkło. Radny Mariusz Kaczorowski poruszył temat funduszu sołeckiego. Często padają zarzuty, że pieniądze z funduszu sołeckiego są przejadane. Mieszkańcy miejscowości Czarne zadecydowali, że położą kostkę brukową, więc inwestycja nie przejadanie. Kostka ma być położona na gruncie powiatowym, sprawy papierologiczne trwają już mniej więcej pół roku i powstają zarzuty, że się przejada. Zaapelował on do burmistrza o pomoc i przyśpieszenie spraw z punktu formalnego, żeby jak najszybciej można byłoby rozpocząć prace. Radna Elżbieta Bartkowska prosiła o lepsze oznakowanie naszego miasta, żeby turyści nie mieli problemu z trafieniem do dworca, centrum czy przystanku.

Kolejnym punktem sesji była część sprawozdawcza. Burmistrz Orzysza przedstawił informację o pracach między sesjami. Miniony miesiąc burmistrz był na urlopie i na wszystkich uroczystościach i spotkaniach zastępowała go Pani Sekretarz Monika Łępicka-Gij. Wzięła ona udział m.in. w spotkaniu z przedstawicielem inwestora w sprawie przebudowy wjazdu do POLO MARKET przy ulicy Ełckiej, organizacji obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego pod Pomnikiem „1920”, spotkaniu w Ogródku z dyrektor Domu Kultury oraz sołtys w sprawie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz w organizacji obchodów Święta Wojska Polskiego pod Pomnikiem „1920”. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wasilewski przedstawił informację o pracach Rady między sesjami. Przedstawiciele rady uczestniczyli m.in. w obchodach 70 rocznicy Powstania Warszawskiego, oraz Święta Wojska Polskiego.
Następnym punktem obrad była informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2014r. Pani skarbnik gminy Krystyna Harłożyńska przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 01 sierpnia 2014r. RIO pozytywnie opiniuje przełożoną przez Burmistrza Orzysza informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 r. W dniu 28 lipca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Orzysz, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014 r. Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 16.042.565,14 zł, tj. 46,16% ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 14.848.372,75 zł, co stanowi 42,72% planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły 14.449.169,04 zł tj. 51,13% planu, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 399.203,71 zł, tj. 6,14% planu po zmianach. Na dzień 30 czerwca 2014 r. łączna kwota zobowiązań Gminy wynosi 7.941.475.92 zł. ( źródło: Uchwała RIO w Olsztynie).

Burmistrz przedstawił informację o realizacji zaplanowanych inwestycji – w tym również inwestycji celu publicznego finansowanych z poza budżetu gminy. W projekcie znalazła się m. in. inwestycja rozbudowy instalacji sanitarnej w Nowych Gutach, opracowanie dokumentacji na drogi wewnętrzne w Orzyszu, remont drogi w miejscowości Szwejkówko, remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 64, remont łazienek w Gimnazjum, zakup ciągnika dla ZRP. Duże emocje wywołała informacja o kosztach remontu świetlicy w miejscowości Góra. Kwota końcowa będzie dużo wyższa niż ta prognozowana w projekcie, może ona sięgnąć do ponad 500 tyś. zł. Wyższe koszty remontu świetlicy będą również w Gaudynkach, już teraz wiadomo, że 340 tyś zł. nie wystarczy.

Na sierpniowej sesji uchwalono cztery uchwały. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia zmiany do Statusu Gminy Orzysz, zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Orzysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zatwierdzono także uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2014. Plan wydatków majątkowych wynosi 6.511.965,16 zł. w tym: inwestycje 5.956.961,59 oraz dotacje majątkowe 555.003,57zł.

M.Ch.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (1)

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. A. #1479422 | 212.244.*.* 7 wrz 2014 21:32

    Drodzy radni! Następna interpelacja niech dotyczy braku papieru toaletowego w miejskim szalecie., to bardzo istotna i ważna sprawa.

    ! - + odpowiedz na ten komentarz