Poniedziałek, 16 lipca 2018. Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli

Ochotnicza Straż Pożarna w Cierzpiętach

2014-03-15 15:00:00 (ost. akt: 2014-03-14 08:54:16)

Autor zdjęcia: materiały prywatne

Do Ochotniczej Straży Pożarnej należą ludzie, którzy z ogromną pasją, zaangażowaniem i wyobraźnią pracują na rzecz drugiego człowieka. Straże pożarne, realizując to piękne przesłanie: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, na co dzień dają przykład i świadectwo pięknego poświęcenia oraz wspaniałej służby dla ojczyzny.

Historia
Ochotnicza Straż Pożarna w Cierzpiętach powstała w roku 1963 i od samego początku miała ogromny wpływ na życie społeczne Cierzpiąt i okolic. Została założona jako jednostka zakładowa w Państwowym Gospodarstwie Rolnym typu pomoc cywilna. Jej inicjatorami byli: Antoni Wyrostek oraz Władysław Ptak.
Na pierwszym zebraniu został powołany zarząd, a jego prezesem został Antoni Wyrostek. W następnych latach funkcję tę pełnili: Józef Karpiński, Andrzej Śmietanko, Roman Prokopczuk, Stanisław Banach, Antoni Orłowski, Adam Koronkiewicz.
Pierwszym Naczelnikiem był Władysław Ptak, a w kolejnych latach: Stanisław Szewczyk, Kazimierz Rozberg, Aleksy Andryszczyk, Ryszard Kosiński. Początki działalności z pewnością były trudne, a jednak potrafili oni jako zespół stworzyć organizację, z której wszyscy są dumni.

Działalność
Od początku istnienia OSP prowadziła aktywną działalność statutową, co było w dużej mierze zasługą – prezesa OSP, a zarazem kierownika PGR-u Antoniego Wrostka. Nowy prezes posiadał doświadczenie w działalności strażackiej, ponieważ przed przybyciem do Cierzpiąt pełnił funkcję naczelnika OSP w PGR w Kociołku Szlachecki. Posiadał on wyszkolenie pożarnicze i był w pełni zaangażowany w działalność strażacką. W dość krótkim okresie zostało zapewnione pomieszczenie w budynku gospodarczym do przechowywania sprzętu, zakupiono motopompę M-400, węże pożarnicze i inny sprzęt niezbędny do podawania wody. Częściowo w uzupełnianiu sprzętu pomocy udzieliła Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Piszu. Jednostka została przekwalifikowana do typu „M”. W tym okresie OSP prowadziła systematyczne szkolenie. Jej członkowie zdobywali wyszkolenie pożarnicze na kursach dla funkcyjnych OSP. Była ona w pełni przygotowana do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. W minionych latach swoją pracą i postawą wyrobili w społeczeństwie przekonanie, że umieją udzielić niezbędnej pomocy wszystkim, którzy jej oczekują niezależnie od rodzaju zagrożenia. Osłabienie działalności OSP nastąpiło po odejściu Antoniego Wyrostka. W następnych latach działalność jej była uzależniona w znacznej mierze od zainteresowania i zaangażowania kierownika PGR. Po likwidacji PGR-u, byli członkowi OSP czynili starania o wznowienie działalności OSP – i dzięki poparciu władz samorządowych i Zarządu M-G OSP RP w Orzyszu jednostka OSP kontynuowana działalność, po przekształceniu jej na terenową OSP.

W 2002r. została oddana do użytku OSP nowa strażnica. Prace przy jej budowie wykonywane w znacznym stopniu w ramach czynu społecznego przez członków OSP. Całą budowę sfinansował Urząd Miasta i Gminy Orzysz a pracę wykonywali pracownicy Zakładu Robut Publicznych pod kierownictwem Ryszarda Proroka. W budynku tym oprócz części garażowej znajduje się sala szkoleniowa i siłownia, która służy OSP jak i mieszkańcom wsi. Strażacy uświetniali swą obecnością uroczystości religijne, takie jak procesje czy obchody Świąt Wielkanocnych jak również w brali udział w świętach państwowych i samorządowych.

Zawody
OSP Cierzpięty zawsze chętnie bierze udział w gminnych zmaganiach sportowo – pożarniczych. W ostatnich latach w zawodach na Stadionie Miejskim w Orzyszu zawsze zajmuje czołowe miejsca. Od dwunastu lat wśród drużyn męskich strażaków czynnych byli nie do pokonania i zajmowali pierwsze miejsca. Zawody są świetną okazją do spotkania, pogoda pozwala na dłuższe rozważania „na gorąco” po zawodach i wymianę doświadczeń pomiędzy druhami. Czas ten również skłania do rozważań i refleksji na temat trudów i niebezpieczeństw, jak również dumy i satysfakcji z pracy strażaków i z działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Odznaczenia
Na przestrzeni dziejów OSP Cierzpięty przez szeregi strażackie przewinęło się wielu druhów, wiele pokoleń. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że strażacy wzięli się z potrzeby życia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Istotą straży jest skuteczne przeciwstawianie się niebezpieczeństwu, które pojawia się nagle i nieoczekiwanie. Jest w tym niewątpliwie coś z samarytanizmu, ale przede wszystkim chęci godnego spełnienia ratowniczego obowiązku sprostania wyzwaniu, które stawia zagrożenie. W dzisiejszych czasach strażacy już nie tylko gaszą pożary, ale także zmagają się z innymi niebezpieczeństwami, na które jesteśmy narażeni. W ciągu lat wielu strażaków z OSP Cierzpięty zasłużyło na wyróżnienia. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Orzyszu odznaczeni zostali oni min. Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” oraz odznaką „Za wysługę lat”. Na najwyższe uznanie zasługuje działalność na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego.
Ranga, jaką cieszy się Ochotnicza Straż Pożarna, jest niewątpliwie zasługą ludzi, którzy do tej organizacji należą od lat i znani są ze swojej ofiarności w walce z żywiołem, znani są z pracy społecznej, jak i umacniania samej organizacji. Strażacy zawsze udzielą bezinteresownej pomocy innym niezależnie od charakteru zagrożenia. OSP postrzegana jest jako organizacja bardzo pożyteczna, ponad polityczna, ponad ustrojowa, która niesie za sobą wartości humanistyczne i jest symbolem idealistycznego zaangażowania się w ludzkie sprawy zwłaszcza ratowania życia, zdrowia i mienia. Do ważnych obowiązków druhów należy uczestnictwo w pracach społecznych na rzecz mieszkańców wsi. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

Obecnie OSP jest jedną z aktywniejszych jednostek – zrzesza 22 członków czynnych oraz drużynę młodzieżową chłopców. Jest bardzo dobrze wyszkoloną jednostką, co potwierdzają czołowe miejsca na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych.
Strażacy z OSP cały czas starają się podnosić swoje wyszkolenie poprzez udział w różnego rodzaju kursach specjalistycznych, aby byli w pełni przygotowani do niesienia wszystkim pomocy. O skuteczności działań strażackich decydują nie tylko ludzie, ale również sprzęt. W 2007 r. jednostka otrzymała samochód średni marki Mercedes, wyposażony w sprzęt do akcji ratowniczo – gaśniczych, a także wyposażenie do akcji ratownictwa drogowego. Jednostka posiada na stanie dwie motopompy P05 pompa pływająca „Niagara” oraz pompę szlamową. W przypadku braku prądu strażacy chętnie służą agregatem prądotwórczym. W minionych latach z powodu silnych nawałnic i powalonych drzew strażacy zaopatrzyli się w piłę spalinową marki „Stihl”. Część sprzętu została zakupiona przez sponsora Pana Andrzeja Śmietanko, który zafundował nowe aparaty oddechowe. Jednostka jest bardzo dobrze wyposażona w indywidualne środki ochronny zakupione przez Nadleśnictwo Giżycko.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Cierzpiąt jest podziwiana i chwalona przez wszystkich mieszkańców wsi. Stanowi ona dumę i chlubę społeczności wiejskiej, jest postrzegana jako grupa ludzi niosących bezinteresowną pomoc. To również dzięki niej poprawia się standard życia i współpraca między mieszkańcami wsi. OSP nie tylko gasi pożary i udziela pomocy potrzebującym, ale również scala całą społeczność wiejską pobudzając ją do czynnego uczestnictwa w życiu mieszkańców.

M. Ch.


Bądź na bieżąco! Dołącz do nas na Facebooku!
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB